Privacy Policy

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Senetic Magyarország Kft. , melynek székhelye Hungary, Soroksári út 44. II. em. 1095 Budapest (a továbbiakban: Senetic) az Ön személyes adatainak kezelője.

Az alábbi e-mailen keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot : [email protected]

A Microsoft szolgáltatásaiban és alkalmazásaiban feldolgozott adatok tekintetében az Ön személyes adatai a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezelendőek.

Az adatkezelés céljai és jogalapja

Személyes adataira azért van szükségünk, hogy az Ön számára kielégítő válasszal szolgáljunk és Önnel szerződést kössünk. Személyes adatait az alábbi céllal kezeljük:

1) Megkeresésével kapcsolatos kapcsolattartás, panaszok, kérések kezelése, kérdések megválaszolása,

2) Értékesítés, megrendelések teljesítése,

3) Követelések előterjesztése, érvényesítése és azok védelme,

4) Marketing tevékenység végzése.

Személyes adatainak kezelését az alábbi jogalap teszi szükségessé:

1) az Önnel történő szerződéskötést és annak teljesítését megelőzően az Ön kérésére eljárni

2) a Seneticre mint kereskedelmi jogalanyra és adófizetőre kirótt jogi kötelezettségek betartása,

3) a Senetic törvényes érdekének érvényesítése, amely a követelések előterjesztéséből, gyakorlásából és védelméből áll,

4) marketing tevékenység esetén – az Ön önként adott hozzájárulását, amelyet Ön bármikor visszavonhat anélkül, hogy ez a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét bármiben is érintené.

Személyes adatait az adatkezelés céljának fennálltáig, azaz a követelések vagy adók határidejének elévüléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig – az adatkezelés céljától függően – megőrizzük.

Adatok címzettjei

Az Ön személyes adataihoz kizárólag a Senetic által felhatalmazott alkalmazottak és munkatársak férhetnek hozzá. Bizonyos helyzetekben az Ön személyes adatait a Senetic kiadhatja más címzetteknek, például informatikai szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtó vállalatoknak. Itt megtalálja az általunk igénybe vett szolgáltatók listáját. A listát rendszeresen frissíteni kell.

Beszállítóink alpavetően az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban vannak jelen, elsősorban Lengyelországban és Írországban. Néhány beszállítónk telephelye azonban az EGT térségen kívüli országokban van. Az Ön adatainak EGT térségen kívülre történő továbbítása miatt erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy beszállítóink garantálják a személyes adatok magas szintű védelmét. Az Ön adatai továbbíthatók azokba az országokba, melyek vonatkozásában az Európai Bizottság határozatot hozott a személyes adatok megfelelő védelméről. Ilyennemű határozat hiányában megfelelő óvintézkedéseket fogadunk el adatai biztonságának garantálása érdekében, mint például az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket.

Ezek az általános szerződési feltételek megtalálhatók az Európai Bizottság honlapján. Ezenkívül Önnek jogában áll tőlünk írásban ezekről másolat kérni.

Az Önt megillető jogok

Az alábbiakban feltüntetett, Önt megillető jogok érvényesítését az alábbi e-mail-címen történő megkeresés útján biztosítjuk: [email protected].

Önnek joga van hozzáférnie személyes adataihoz, beleértve az adatairól készített másolat megigénylését, adatainak helyesbítését vagy kiegészítését. Önnek jogában áll tiltakoznia az adatkezelés, valamint az adathordozhatóság ellen. Továbbá kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben adatait töröljük, vagy azok kezelését korlátozzuk.

Amennyiben személyes adatait a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon kezelik, úgy Ön panasz benyújtására jogosult az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Kérjen segítséget szakembereinktől!

Szakembereink csapata rendelkezésére áll. Válaszolunk minden kérdésére, választunk önnek egy egyedi ajánlatot, és segítünk bevezetni a terméket.

Kérdése van? Keressen fel
Microsoft Visual Studio, pakiet Office - cena